Rada rodziców

W skład rady rodziców szkoły w roku szkolnym 2016/2017 wchodzą:

Przewodnicząca: Magdalena Brzeska
Zastępca przewodniczącej: Julita Krzebietke
Sekretarz: Barbara Wróbel
Skarbnik: Maria Szulc
Przewodnicząca komisji rewizyjnej: Adriana Płotka

 

W skład klasowych rad rodziców w roku szkolnym 2016/2017 wchodzą:

Klasy pierwsze: Klasy drugie: Klasy trzecie:

Klasa Ia

Klasa IIa

Klasa IIIa

Aldona Cyl Katarzyna Choszcz Aldona Cyl
Justyna Mańska Katarzyna Formela
Joanna Kąkol
Maria Szulc
Halina Stefańska
Magdalena Miotk
     

Klasa Ib

Klasa IIb

Klasa IIIb

Joanna Labuda
Ewa Markowska
Anna Górlikowska
Katarzyna Maszk Justyna Mielewczyk
Lucyna Płotk
Joanna Lis Ewa Płotka
Barbara Wolska
     

Klasa Ic

Klasa IIc

Klasa IIIc

Aleksandra Kuchta Ewa Piepiórka
Elżbieta Lejkowska
Miriana Grzenkowicz Ewa Gniba
Marlena Hinc
Marzenna Polejowska
Mariola Dawidowska Bożena Jażdziewska
     

Klasa Id

Klasa IId

Klasa IIId

Ewelina Hinc
Iwona Myszk
Wiesława Wenta
Sabina Brzeska Krystyna Pyszka Dorota Król
Marzena Syldatk Danuta Wysocka
Agnieszka Czaja
     

Klasa Ie

Klasa IIe

Klasa IIIe

Ewa Szlaga-Ortmann
Magdalena Brzeska
Justyna Rompa
Anita Teclaf
Julia Reglińska Jadwiga Pranczk
Beata Jóskowska Adriana Wróblewska
Witold Młyński
     

Klasa If

Klasa IIf

Klasa IIIf

Barbara Wróbel Justyna Naczk
Adriana Płotka
Magdalena Piekarska Katarzyna Dułak
Waldemar Cirocki
Karolina Grzenkowicz-Kotłowska Waldemar Reszka
Katarzyna Górlikowska
     

Klasa Ig

Klasa IIg

Klasa IIIg

Julita Krzebietke
Judyta Chrapkowska Aneta Brylowska
Marcin Cyman Magdalena Leyk
Danuta Lehmann
Agata Szmidt
Joanna Głodowska
Emilia Rompska
     

 

Klasa IIhLucyna Wolska

Lucyna Rompa

Ewa Paracka