Harmonogram spotkań z rodzicami

Szanowni rodzice. Kontaktowanie się ze szkołą i dowiadywanie się o wyniki swojego dziecka w nauce i zachowaniu jest sprawą niezwykle istotną zarówno dla Was, jak i nauczycieli naszej szkoły. Wychodząc naprzeciw państwa wymaganiom i potrzebom staramy się organizować spotkania w dogodnych terminach. Przyjęliśmy, że będziemy się z państwem spotykać na tzw. "wywiadówkach", czyli trzech spotkaniach w ciągu roku szkolnego, które można uznać za obowiązkowe oraz na konsultacjach, które odbywać się będą co miesiąc i służyć mają regularnemu kontaktowi państwa ze szkołą.

Wywiadówki odbywają się zawsze w tych samych salach z wychowawcą, w czasie konsultacji natomiast mogą państwo dotrzeć do każdego nauczyciela i zasięgnąć informacji, gdyż wówczas są obecni i do państwa dyspozycji wszyscy nauczyciele naszej szkoły.

Harmonogram spotkań na rok szkolny 2016/2017

Data Godzina Rodzaj spotkania
08.09.2016 17.00

Wywiadówka

Spotkanie organizacyjne, wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie ze zmianami w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, zapoznanie z funkcjonowaniem dziennika elektronicznego.

27.10.2016 17.00-19.00

Wywiadówka

Podanie ocen cząstkowych z poszczególnych przedmiotów oraz informacji o zachowaniu uczniów.

15.11.2016 17.00-18.00 Konsultacje
07.12.2016 17.00-19.00

Wywiadówka

Przedstawienie propozycji ocen śródrocznych z poszczególnych przedmiotów i zachowania.

12.01.2017 17.00-19.00

Wywiadówka

Podanie ocen semestralnych.

23.03.2017 17.00-19.00

Wywiadówka.

Podanie ocen cząstkowych z poszczególnych przedmiotów oraz informacji o zachowaniu uczniów.

17.05.2017 17.00-19.00

Wywiadówka

Przedstawienie propozycji ocen śródrocznych z poszczególnych przedmiotów i zachowania.

 

Wykaz sal i wychowawców na spotkaniach z rodzicami

Klasa Nr sali Wychowawca
Ia 28 Joanna Bińkowska
Ib 132 Wioletta Kuchta
Ic 215 Wioletta Kuczkowska
Id 6 Marzena Garska-Bonicka
Ie 106 Aldona Skorowska
If 108 Wiesława Kuchta
Ig 107 Małgorzata Płotka
IIa 115 Karina Jaroszewska
IIb 230 Jolanta Śledź
IIc 206 Grażyna Węsiora
IId 130 Iwona Andraszewicz
IIe 18 Anna Piasecka
IIf 124 Anna Budzanowska
IIg 217 Zofia Laddach
IIh 360 Łukasz Nieleszczuk
IIIa 207 Anita Szczypior
IIIb 232 Rajmund Spręga
IIIc 16 Ewa Glińska
IIId 117 Mirosława Tandek
IIIe 224 Adrian Klawikowski
IIIf 126 Jadwiga Grabowska
IIIg 26 Eliza Piotrowska