Rekrutacja do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

Nabór do klasy pierwszej przebiega w oparciu o Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach w roku szkolnym 2016/2017. Regulamin ten wprowadzony został Zarządzeniem Nr 8/2015/2016 Dyrektora Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach z dnia 18.02.2016 r.

Cały regulamin znajduje się poniżej w sekcji Do pobrania.

Znajdują się tam także wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące w rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

Do pobrania

— Regulamin rekrutacji
— Załącznik Nr 1 - Zgłoszenie dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły
— Załącznik Nr 2 - Wniosek dla uczniów spoza obwodu szkoły
— Załącznik Nr 3 - Wniosek o uczęszczanie na zajęcia z języka kaszubskiego
— Załącznik Nr 4 - Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziału sportowego o profilu piłki siatkowej dla dziewcząt
— Załącznik Nr 5 - Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziału sportowego o profilu piłki nożnej dla chłopców
— Załącznik Nr 6 - Wniosek o uczęszczanie do oddziału sportowego o profilu piłki siatkowej
— Załącznik Nr 7 - Wniosek o uczęszczanie do oddziału sportowego o profilu piłki nożnej
— Załącznik Nr 8 - Zaświadczenie o wyniku sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziału sportowego