Nabór do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach na rok szkolny 2017/2018

Nabór do klasy pierwszej przebiega w oparciu o Regulamin naboru do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach w roku szkolnym 2017/2018. Regulamin ten wprowadzony został Zarządzeniem Nr 2/2016/2017 Dyrektora Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach z dnia 23.03.2017 r.

Cały regulamin znajduje się poniżej w sekcji Do pobrania.

Znajdują się tam także wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące przy naborze na rok szkolny 2017/2018. 

Do pobrania

— Regulamin rekrutacji
— Załącznik Nr 1 - Zgłoszenie dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły
— Załącznik Nr 2 - Wniosek dla uczniów spoza obwodu szkoły
— Załącznik Nr 3 - Wniosek o uczęszczanie na zajęcia z języka kaszubskiego
— Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o adresie stałego zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego kandydata

21.06.2017:

Wykazd podręczników na rok szkolny 2017/2018

10.08.2017:

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018
Wyprawka do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018