Promocja zdrowia

Historia komisji

Komisja ds. promocji zdrowia w szkole została powołana do życia w roku szkolnym 2000/2001.
Uchwałę o utworzeniu takiej komisji podjęli wszyscy nauczyciele naszej szkoły na zebraniu Rady Pedagogicznej. W skład komisji wchodzą:

Iwona Andraszewicz — przewodnicząca komisji, nauczycielka biologii,
Anna Andryskowska — nauczycielka geografii,
Dorota Benkowska — nauczycielka religii,
Marzena Garska-Bonicka — nauczycielka matematyki,
Dariusz Kolka — nauczyciel wychowania fizycznego,
Małgorzata Płotka — nauczycielka języka polskiego,
Wiesława Płotka — pedagog szkolny,
Aldona Skorowska — nauczycielka języka polskiego,
Ewa Wierzba — wicedyrektor ds. dydaktycznych, nauczycielka biologii,
Tomasz Ziemann — wicedyrektor ds. wychowawczych, nauczyciel języka niemieckiego.

Na początku pan Dyrektor Krzysztof Andryskowski zwrócił się do Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku z prośbą o włączenie naszego gimnazjum do sieci szkół promujących zdrowie.

Następnie otrzymaliśmy deklarację, po której podpisaniu staliśmy się pełnoprawnymi członkami tej sieci.

 

Działania w bieżącym roku szkolnym

Główne działania zaplanowane na rok szkolny 2014/2015 to:

  • promocja zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej,
  • organizacja obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS,
  • kampania związana z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu.

 

Pliki do pobrania

Plan pracy komisji w roku szkolnym:

Projekt dla pracowników szkoły:

Raport z działalności komisji po uzyskaniu w 2004 roku Wojewódzkiego Certyfikatu Sieci Szkół Promujących Zdrowie