Programy i projekty

Nowy dział prezentuje programy i projekty, jakie realizowane są w naszym gimnazjum. Nie jest on zupełną nowością, ponieważ istniał od początku istnienia strony i zawierał dużo szczegółów na temat każdego programu i projektu. Obecne ujęcie tematu programów i projektów prezentuje ich listę z podziałem na lata szkolne począwszy od roku szkolnego 2008/2009. Co roku lista ta będzie uaktualniana.

2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
1999-2007