Regulamin "Szczęśliwego numerka"

1.    „Szczęśliwy numerek” to wylosowana liczba, która odpowiada numerowi ucznia z dziennika.
2.    Wylosowany numerek zostaje umieszczony w widocznych miejscach w szkole oraz dzień wcześniej na stronie internetowej naszej szkoły: www.gimnazjum.sierakowice.pl.
3.    Uczeń, którego numer został wylosowany, zostaje automatycznie zwolniony w danym dniu z pytania ustnego, niezapowiedzianej kartkówki, nie ponosi konsekwencji wynikających z nieprzygotowana do lekcji.
4.    Uczeń posiadający danego dnia „szczęśliwy numerek” ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali).
5.    Uczeń zwolniony w danym dniu z powodu „szczęśliwego numerka” daną partię materiału jest zobowiązany nadrobić, tj. napisać kartkówkę w terminie ustalonym przez nauczyciela.
6.    Jeżeli uczeń, pomimo wylosowania „szczęśliwego numerka”, będzie chciał w danym dniu odpowiadać lub pisać kartkówkę to może to zrobić.
7.    „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia z zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów i prac klasowych.
8.     Z uwagi na to, że jest to ,,losowy numerek”, szczęśliwa liczba może powtórzyć się w miesiącu, bądź też może w ogóle nie zostać wylosowana.