Spotkanie z rodzicami

W środę 10 września 2014 r. odbędzie się spotkanie z rodzicami. Najpierw zapraszamy do auli w celu zapoznania się z nowym dziennikiem elektronicznym, a nastęnie na spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Spotkania w auli rozpoczynają się:

  • o 16:30 dla rodziców uczniów z klas I
  • o 17:00 dla rodziców uczniów z klas II
  • o 17:30 dla rodziców uczniów z klas III
Inauguracja roku szkolnego 2014/2015

Podczas spotkania w hali sportowej dyrekcja szkoły zapoznała uczniów z bieżącymi informacjami organizacyjnymi na rozpoczęty właśnie rok szkolny 2014/2015.

Do grona nauczycieli dołączyła pani Natalia Bigus, która będzie prowadziła zajęcia artystyczne.

W bieżącym roku będą się także odbywały zajęcia projektowe, w związku z tym zostanie przeprowadzona dodatkowa rerutacja ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas pierwszych.

Dowozdy uczniów realizowane są przez Firmę Przewozową "Albatros" według rozkładów, które znajdują się w dziale "Informacje/Dowozy uczniów".

Informacja dotycząca uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015 rozpocznie się 1.09.2014 r. o godzinie 9:30 w hali sportowej.

Potem spotkanie w klasach z wychowawcami według następującego porządku:

Klasy 1   Klasy 2   Klasy 3
Ia - 207
Ib - 232
Ic - 16
Id - 117
Ie - 230
If - 126
Ig - 26
     IIa - 28
IIb - 107
IIc - 108
IIe - 34
IIf - 115
IIg - 215
IIh - 224
IIi - 6
     IIIa - 206
IIIb - 106
IIIc - 232
IIId - 18
IIIe - 217
IIIf - 360
IIIg - 124
IIIh - 130

Uczniowie spoza Sierakowic proszeni są o zapoznanie się z harmonogramem dowozu:

Kierunek: BORZESTOWO  

8.35 - Zajezierze
8.40 - Borzestowska Huta
8.45 - Łączyńska Huta
8.50 - Wygoda
8.55 - Borzestowo
9.00 - Długi Kierz
9.05 - Lisie Jamy
9.07 - Szklana
9.08 - Patoki
9.09 - Mrozy
9.10 - Stara Maszyna
9.15 - Sierakowice

 

LISIE JAMY 

8.45 - Jelonko
8.50 - Sierakowska Huta
9.00 - Szklana
9.02 - Leszczynki
9.05 - Lisie Jamy
9.07 - Szklana
9.08 - Patoki
9.09 - Mrozy
9.10 - StaraMaszyna
9.15 - Sierakowice

MOJUSZ

8.50 - Mojuszewska Huta
9.00 - Bącka Huta
9.04 - Szopa
9.06 - Mojusz (wieś)
9.08 - Mojusz (przystanek PKS)
9.10 - Karwacja
9.13 - Wygoda Sierakowska
9.15 - Sierakowice
                  

PUZDROWO

9.10 - Puzdrowo
9.15 - Sierakowice

Uczniowie z klas II i III uczący się języka francuskiego, czyli IIa, IIe, IIg, IIIa, IIIb, IIId, IIIh, proszeni są założenie galowego stroju oraz kamizelki mundurka szkolnego, ponieważ po rozpoczęciu roku szkolnego udają się na uroczystość nadania imienia Freddy'ego Deghillage Ogrodowi Edukacji i Rekreacji przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Sierakowicach.

Wyprawka szkolna 2014/2015

Uprzejmie informujemy, że Rada Ministrów 29 lipca 2014 r. przyjęła do realizacji Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”. Realizacja programu odbywać się będzie na podstawie:

oraz

Jednocześnie przypominamy, że z programu mogą skorzystać uczniowie klas I-III gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Prosimy rodziców (opiekunów prawnych) o odbiór wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych - w sekretariacie szkoły (gabinet 313) w godzinach od 7:30 do 15:00.

Termin składania wniosków mija 14 września 2014 r.

Podręczniki na rok szkolny 2014/2015

Poniżej zamieszczamy aktualne listy podręczników dla klas I, II i III, obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015:

Klasy I Klasy II Klasy III


Podręczniki
bez języków obcych


Wszystkie podręczniki

Wszystkie podręczniki

Podręczniki
do języków obcych