Nawigacja
Sprawozdanie z pracy logopedycznej w roku szkolnym 2005/2006
Napisane przez  Grazyna Paracka Grazyna Paracka Napisane przezdnia  26-06-2006 21:18 26-06-2006 21:18 15423  czytań 15423 czytań
printer
Pracuję jako logopeda w Gimnazjum w Sierakowicach w roku szkolnym 2005/2006 w wymiarze 10/20. Dodatkowo zobowiązałam się do przeprowadzenia bezpłatnie 4 godzin terapii logopedycznej bezpłatnie w ciągu każdego miesiąca.

Dziękuję Dyrekcji naszego gimnazjum, pani pedagog oraz polonistom za to, iż zgodzili się na przeprowadzenie zajęć i ćwiczeń z zakresu ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń artykulatorów i dykcji w poszczególnych klasach. Dzięki temu mogłam rozmawiać z uczniami na forum klasy i na przerwach śródlekcyjnych proponować im uczęszczanie na terapię logopedyczną.

Zapraszając uczniów do korzystania z terapii logopedycznej brałam pod uwagę:
- młodzież, która posiadała zalecenia do pracy logopedycznej wydaną przez poradnię,
- cenne inf. dot. poszczególnych uczniów uzyskane od polonistów,
- uczniów, którzy chcieli popracować nad własną wymową (uczniowie posiadali średnią ocen od 4,0 do 5,1).

We wrześniu 2005 r. zorganizowałam wyjazd do Gimnazjum dla Niedosłyszących do Gdyni. Pobyt w tym gimnazjum był potrzebny i mi, i nauczycielom, którzy po raz pierwszy mieli kontakt z dzieckiem niedosłyszącym (ucz. kl. I). Otrzymaliśmy tam cenne wskazówki do dalszej pracy terapeutycznej.

Do gabinetu p. pedagog dostarczyłam książki związane z tematyka niedosłuchu dla nauczycieli. Zachęcałam do aktywnego czytania.

We wrześniu przeprowadziłam prelekcję dla chętnych nauczycieli. Tematem spotkania był sposób przyswajania wiedzy przez dziecko niedosłyszące. Temat ten podjęłam również w klasie ucznia niedosłyszącego.

Do wymaganej dokumentacji dla każdego ucznia, który zgłosił się na terapię logo - wykorzystałam kartę wymowy, gdzie brałam pod uwagę spr. narządów mowy, artykulację poszczególnych głosek. W przypadkach trudniejszych wzięłam pod uwagę TEST LOGOPEDYCZNY wyd. przez Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Dydaktyczne "Apex", gdzie w sposób szczególny bierze się pod uwagę zab. słuchu fonematycznego.
W II półroczu korzystałam z dziennika zaj. pozalekcyjnych wydanego przez "Wamax" z Malborka. Tam w sposób szczególny opisuje się osiągnięcia i niedociągnięcia danego ucznia. Opisuje się w poszczególnych rubrykach szczegółowo inf. dot. przebiegu zajęcia.

Starałam się stosować pozytywne wzmocnienia względem uczniów mających problemy rodzinne. Technik tych nauczyłam się w szkole terapii wg Gestalt w Krakowie na przełomie 2003/2004 r.

Z kl. I-III w roku szkolnym 2005/2006 uczęszczało ogólnie 19 uczniów.
W półroczu dokonałam 31 porad dla uczniów naszego gimnazjum, a w II półroczu już 85. A więc zainteresowanie problematyką logopedyczną wzrasta.

Aby uczeń miał większą świadomość tego, iż logopeda pracuje nie tylko z nim, ale i w okr. przypadkach z lekarzami różnej specjalności, starałam się zapraszać uczniów do konkursów. Między innymi były to pytania dotyczące takich profesji, jak otolaryngolog, ortodonta. Jako, że w logopedii jest jeszcze sporo działów, dlatego też poprzez pytania starałam się przedstawić uczniom poszczególne dziedziny - bardzo wąskie, a więc neurologopedię, surdologopedię, balbutologopedię. Nagrodami w konkursach były produkty o wartości ok. 100 zł każdy.

Przeprowadziłam rozmowy z rodzicami (ok. 10), rozmowy z wychowawcami
i p. pedagog. Dotyczyły one problemu absencji i przyczyn zaprzestania terapii bez podania przyczyny przez niektórych uczniów. Reakcja osób dorosłych była natychmiastowa.

Przyjęłam pewien kontrakt dot. usprawiedliwień uczniów w czasie zaj. terapeutycznych. Dopuszczałam zwolnienia przy pomocy rozmowy telefonicznej, sms oraz usprawiedliwień pisemnych.

Miałam przypadek, gdzie sama zrezygnowałam z prowadzenia terapii. Powodem tego była częsta nieobecność ucznia i kłamstwa ucznia klasy II. W przypadku ucz. kl. I mama prosiła o zwolnienie ucznia do końca roku szkolnego ze względu na oceny zagrażające promowaniu do następnej klasy (uczeń podchodził do częstych zaliczeń z różnych przedmiotów).

Uczniowie na przełomie maja-czerwca w formie pisemnej zawarli swoje odczucia dot. przebiegu i efektów terapii. Wynika z tych opinii, jak ważne jest podejście danego ucznia do problematyki. Istotną kwestią jest to, czy rozumie podstawy problemu własnej wymowy. Jaki jest stan emocjonalny. Czy dany uczeń ma poparcie i wzmocnienie w domu? Efektywność terapii jest też uzależniona od tego, czy uczeń chce znaleźć stosowny czas na ćwiczenia przed lustrem w domu?

Co dla nas nauczycieli jest jeszcze ważne? Wniosek, iż NASZA MŁODZIEŻ CZYTA NIEWIELE, A WRĘCZ PO KSIĄŻKI SIĘGA RZADKO! Wskazują na to formy wypowiedzi pisemnych uczniów.

Na radzie pedagogicznej przekazałam informację, którą skierowałam przede wszystkim do nauczycieli uczących chłopca z niedosłuchem. Moje pytanie dotyczyło chęci i sposobów przekazania informacji do szkoły sąsiadującej - Gimnazjum w Gowidlinie. W owej szkole naukę podejmie z dniem 1 września 2006 r. dziewczynka z głębokim niedosłuchem (ze SP w Łyśniewie). Myślę, iż warto byłoby w ramach współpracy międzygimnazjalnej podzielić się własnymi doświadczeniami. Aktualnie oczekuję informacji zwrotnej dot. aprobaty bądź też dezaprobaty dot. mojej prośby.

20 czerwca o g. 13.00 w auli gimnastycznej naszego gimnazjum odbędzie się podsumowanie i rozdanie nagród dot. VI edycji KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO.

Pomysł na to przedsięwzięcie wziął się z pewnej refleksji.
Żyjemy coraz szybciej, coraz bardziej jesteśmy zabiegani, spieszymy się chwilami, jakbyśmy chcieli dogonić własny cień... A w tym wszystkim komunikacja werbalna zeszła na kolejny plan. Coraz częściej porozumiewamy się poprzez internet, sms-y. Jednak coraz mniej jest słowa pisanego. A jeśli pisanego, to mam na uwadze również staranność, tak aby osoba, do której kieruję parę słów mogła odczytać to, co zapisałam. To również szacunek, który wyrażam osobie, z którą się komunikuję. Nasze maluchy, a więc 6-letnie dzieci pokazały nam w jaki sposób można przyzwyczajać dłoń do ćwiczeń grafomotorycznych. I ich za to nagrodzimy! Jednak chcę powiedzieć o wielkim zaangażowaniu pedagogów! Bowiem to oni są nauczycielami nie tylko od pisania, ale i do przekazywania pewnych wzorców...

Chcę też przypomnieć, iż do konkursu VI edycji KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO przystąpiło prawie 40 placówek oświatowych. Wybraliśmy prace najpiękniejsze. Jednak, o ile nauczyciel przesłał więcej prac niż jedną - dokonaliśmy losowania. Poprzez to losowanie wybrana została jedna praca, w niektórych tylko przypadkach dwie prace.

Do konkursu przystąpiło czterystu czterdziestu jeden uczniów (441). Nagrodziliśmy trzydziestu pięciu (35) uczniów z trzydziestu placówek (30). Nagrodziliśmy trzydziestu nauczycieli (30). Fundatorem nagród jest wydawnictwo rAksjomatr1; z Krakowa oraz sklep RTV I AGD "Adaś" z Sierakowic. Łączna pula nagród wynosi: 3.200 zł. Nagrodami są: książki edukacyjne dla dzieci, biżuteria dla nauczycieli oraz gimanzjalistek. Dla laureatów - gimnazjalistów - łódki zdalnie sterowane.

LAUREACI Z GIMANZJUM W SIERAKOWICACH
(9 UCZNIÓW):
JANINA WENTA, KL. IIIH
KAROLINA GOJTOWSKA, KL. IIIH
KATARZYNA GOSZ, KL. IIIH
DOMINIKA WOŹNIAK, KL. IIIH
PRZEMYSŁAW TREDER, KL. IF
KRYSTIAN OKRÓJ, KL. IF
WIOLETTA MALEK, KL. IIF
KOLETA KRAUSE, KL. IE
ALICJA TRYBEK, KL. IE

Grażyna Paracka
Logopeda dyplomowany